Til toppen

Vidalife, 4 liter

Produktnummer: 817793
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Vidalife danner en glatt hinne på alle overflater og bevarer fiskens slimlag, og reduserer dermed skjelltap og småsår på fisken under håndtering.

Vidalife er et unikt, hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Det kan benyttes i tanker og
kar, på utstyr og redskap, samt på andre flater som kommer i kontakt med fisk.

pH 10-11
Verneutstyr bruksferdig løsning Hansker
Holdbarhet 2 år.
Bruksområde Akvakultur, Transport
Innhold tetranatriumetylendiamintetraacetat, polyvinylpyrrolidon
Brukskonsentrasjon 6-7 ml Vidalife pr. 100 liter vann.
Produsent Syndel USA
Forpakninger (L/kg) 4L
Verneutstyr Hansker, Vernebriller
Oppbevaringbetingelser Vidalife fortsetter å være stabilt ved romtemperert lagring, emballasje holdes lukket og beskyttet mot sollys.