Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

VESO Overflatedesinfeksjon, 1000 ml

Produktnummer: 600698

Bredspektret desinfeksjonsmiddel til offentlig og privat bruk. Dreper raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus. Produktet er godkjent av Statens Legemiddelverk til teknisk bruk innen helse og sykepleie.

Egenskaper

Aktive innholdsstoffer er Hypoklorsyre (HCOL) 0,2g/kg. Produktet er testet og funnet effektivt mot bakterier, sopp og virus i henhold til Europeisk standard. Innkapslede virus, som for eksempel coronavirus, inaktiveres etter 1 minutt, alle typer virus uskadeliggjøres etter 2 minutter. Velegnet til desinfeksjon av ikke porøse overflater som tåler vann, slik som stål, aluminium, plastikk og glass. Ikke egnet til tekstiler, lær og andre porøse materialer.

Godkjenning

Produktet er godkjent av statens legemiddelverk til teknisk bruk innen helse og sykepleie (PT2). Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP forordningen Eg. Nr. 1272/2008.

Bruksveiledning

50ml væske per m2 på synlig rene og tørre overflater. Produktet skal ikke fortynnes og er klart til bruk. Forsikre deg om at overflaten holdes fuktig i 5 minutter for full bakteriell, virucidal og soppdrepende effekt. La overflaten lufttørke.  Det er ikke behov for å skylle etter bruk.

pH 4,3
Produsent Soft-Ox Solution AS
Oppbevaringbetingelser Dette produktet skal oppbevares utilgjengelig for små barn og godt adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor. Produktet ska oppbevares slik at risiko for menneskers helse eller miljøet forebygges. Unngå kontakt med mennesker og dyr og slipp ikke ut produktet i et sårbart miljø. Oppbevares tørt og kjølig. Oppbevares i godt lukket originalforpakning. Oppbevares frostfritt.
Brukskonsentrasjon RTU (Ready to use)
Innhold Eddiksyre, Natriumhypoklorittløsning
Holdbarhet Ett år i uåpnet emballasje, 3 mnd etter åpning
Materialpåvirkning Ingen korrosjon
Bruksområde Overflater, Akvakultur, Landbruk
Tester SINTEF korrosjonstest sendes etter forespørsel. (EN 13727, EN 13967, EN 16615, EN 13624 og EN 14476)
Forpakninger (L/kg) 1L, 5L