Til toppen

STORFE

Den daglige hygienen skal forhindre uønsket oppblomstring av smittestoffer. Melkeproduksjon og kalveoppdrett er stedene der hygienetiltak lettest vil gi resultater.

Sorter etter: Navn (a > å)

Bio Gel, 25 kg

Kraftig skummende alkalisk gelsåpe for landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri.
676023

Biosafe, 20 liter

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel.
676021

Cid 2000, 10 kg

Surt desinfeksjonsmiddel for desinfeksjon av drikkesvanssystemer. Kan videre benyttes til forsuring av drikkevann under innsett.
676005

Dm Clean Super, 25 kg

Alkalisk, høy konsentrert, ikke-skummende såpe. Ideell for bruk i røropplegg i bla. slakterier, akvakultur, melkeroboter og grisebesetninger.
676028

Freeze Protect, 25 kg

Tilsettes Virocid ved minusgrader.
600608
Nyhet

Keno Cox, 10 liter

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot oocyster av koksidier
601007

Kenosan, 22 kg

Nyeste generasjon vaskemiddel innen lanbruk. Særdeles gode egenskaper i nærvær av biologisk materiale.
659531

Kick-Start, 20 liter

Surt, sterkt oksiderende, desinfeksjonmiddel til bruk på flater og i rørsystemer.
676006

Neopredisan 135-1, 10 liter

Kraftig, spesialisert desinfeksjonsmiddel. For fjerning av utskilte endoparasitter (klostridier, spolorm), prioner, virus, og bakterier.
676009

Virocid, 10 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676001

Virocid, 20 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676002

STORFEHUS

I den grad kalvebingene er i samme rom som de større dyrene, vil en vask av disse før de tas i bruk være riktig, mens en etterfølgende desinfeksjon kan være av begrenset verdi. Om kalvebingene befinner seg i et eget rom øker betydningen av hygienetiltak. Om dyrene er av tilnærmet lik alder, i alle fall slik at hele rommet blir tomt på en gang, er en grundig vask med påfølgende desinfeksjon en viktig faktor for et godt oppdrettsresultat.

I det spesialiserte kalveoppdrettet i eget hus som vil være tomt for dyr mellom omganger må vask og desinfeksjon etterfulgt av en hvileperiode være rutine. Etter påvist koksidiose på kalv minsker man smittepresset fra oocyster i miljøet ved bruk av spesialdesinfeksjonsmidlet Neopredisan 135-1. 

DRIKKEVANN

Rent drikkevann er en forutsetning for å lykkes i å holde dyrene friske. Rør i varme og fuktige dyrehus gir optimal grobunn for bakterier og dannelse av biofilm. Begynn med å skylle gjennom drikkevannssystemene, og følg deretter opp med desinfeksjon med CID 2000 i en 2 % løsning. Denne bør få lov til å virke i en 4-6 timer alt etter hvor skitne rørene er. I noen tilfeller vil det være nødvendig å gjenta prosessen. Vannet som kommer ut til slutt skal ikke ha partikler i seg.

KALVEHYGIENE

Å gi kalvene den beste starten på livet legger grunnlaget for friske dyr, med god tilvekst. Et viktig ledd i dette er å gi kalvene et miljø med lavt smittepress. Dette sikres gjennom gode rutiner for vask og desinfeksjon, både av enkeltbinger og gruppebinger. Der det er mulig bør kalvene holdes i egne rom, og i så jevne grupper aldersmessig som mulig. Det optimale er en puljedrift der en vasker, desinfiserer og overholder tomtid mellom hver ny gruppe. Men selv der dette ikke er mulig vil jevnlig vask og et lavere smittepress raskt kunne gi bedre resultater.

I besetninger der en har problemer med diare forårsaket av koksidier vil vi anbefale å benytte spesial desinfeksjonsmiddelet Neopredisan 135-1. Mot koksidier skal produktet benyttes i en 3% løsning, og legges på som skum med lavt trykk.