Til toppen
Slik vasker du brønnbåt!

Slik vasker du brønnbåt!

På grunn av brønnbåtenes bruk i transport og håndtering av fisk, vil vask og desinfisering av disse alltid kategoriseres som et høyt beredskapsnivå av hensyn til smitte.

Rengjøring er obligatorisk når båten har hentet fisk til slakting, og deretter har til hensikt å frakte smolt til oppvekststeder. Det anbefales også å rengjøre og desinfisere når du kommer inn på et nytt sted som huser laks som befinner seg i en annen epidemiologisk sone. Når du kommer inn i en ren sone, er rengjøring og desinfeksjon fra en sykdomssone obligatorisk.

 

I disse tilfellene anbefaler vi at standardene som er satt av det norske fiskeridepartementet for bruk av desinfeksjonsmidler godkjent for akvakultur blir fulgt nøye. Produktene må dokumenteres for å vise effekt mot fiskepatogener ved + 4 ° C i saltvann og innen 30 minutter. Både Virocid og Kickstart er godkjente produkter for denne bruken. Husk å dokumentere gjennomføringen av rengjøringsprosessen i skipets loggbok. Hold alltid oppdaterte SDS-er om bord.

  1. VASK AV DEKK OG BRØNN

 

Merk at båten må være tom for fisk før rengjøring starter. Videre bør rot ryddes, og tørket rusk og søppel fjernes i et såkalt første trinn “tørr-rens”. Dette vil spare tid og vann under vaskeprosessen.

 

I dette trinnet er det viktig at proteiner og fett fjernes ved rengjøring med et vaskemiddel. Gode ​​vaskemidler for denne bruken er BioSafe (eller BioGel på sterkt forurensede områder) i områder der det er ønsket skum, og DM Cid Pro der det er behov for et ikke-skummende middel (for eksempel i sirkulasjonssystemer og rørledninger). Se rengjøringsplan for anbefalinger om brukskonsentrasjon og virketid.

  1. RENGJØRING AV RØR, PUMPER OG TANKER

 

Biosafe (skummende) eller DM CID Pro (ikke-skummende), avhengig av båtens rengjøringssystem. DM CID Pro har klor tilsatt som desinfiserende middel og er det anbefalte produktet hvis båten har dokumentert problemer med Listeria. Biosafe bør tillates 20 min kontakttid, og DM CID Pro en sirkulasjonstid på 10-20 min før skylling (se rengjøringsplan). Hvis et ikke-klorert, ikke-skummende alternativ ønskes, kan DM Clean super brukes.

  1. KRITISK KONTROLLPUNKT

 

På dette tidspunktet anbefaler vi å gjøre en CCP ved å bruke en ATP-måler for å kontrollere at det er ivaretatt tilstrekkelig forsiktighet under vaskeprosessen. Minimum 20 målinger bør gjøres på forskjellige steder rundt båten, både på lett tilgjengelige flater som veggene i brønnen, og på påfallende steder som under griller og bak rør osv.

 

For å sikre gyldigheten av dette punktet, må målingene utføres av annet personell enn det som fullfører trinn 1-2.

 

Ved flere målinger over 40p må trinnene ovenfor gjentas. 

 

  1. DESINFISERING AV DEKK OG BRØNN

 

Bruk Virocid med 1,5% løsning med en behandlingstid på 30 minutter. For best mulig resultat, anbefaler vi å skumme Virocid på overflater - dette vil øke virketiden.

  1. DESINFISERING AV RØR, PUMPER OG TANKER

 

Bruk Virocid i en 1% løsning og la den sirkulere i 2 timer. Virocid kan også holde seg lenger i systemet, da det ikke er etsende. Ikke tøm systemet i nærheten av vanninntak for landbaserte operasjoner eller i nærheten av merdeplasser. Hvis du har dårlig tid, kan KickStart brukes i stedet for Virocid med en sirkulasjonstid på 30 min. Sørg for å skylle systemet grundig etter bruk av Kickstart, da det kan forårsake korrosjon. Hvis løsningen av Kickstart sirkuleres i mer enn 30 minutter, må du foreta en ekstra sjekk av filtre og ventiler. Kickstart vil løsne oppbygginger av mineraler som igjen kan føre til tilstopping av disse strukturene.

 

  1. RENGJØRING AV TRANSPORTRØR, SORTERINGSMASKINER osv.

 

På noen båter kan brønnen brukes som et praktisk rom for desinfisering og rengjøring av rør og avtakbart utstyr. I tilfelle dette er gjort, anbefaler vi en ekstra skumdannelse av brønnen etter at dette trinnet er fullført for å sikre at det ikke blir igjen noen mikrober i dette kritiske rommet.

BRO, KANTINE OG KABINER

 

 

I tilfelle av en kritisk epidemiologisk situasjon må disse stedene også inkluderes, ellers kan personell forårsake forurensning av det ellers rene fartøyet.

 

Kontakt oss for råd om rengjøring dersom du ønsker gratis veiledning.