Til toppen
Renhold av kraftfôr silo - en god investering!

Renhold av kraftfôr silo - en god investering!

En silo bør kontrolleres, rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Gjerne et minimum av 4 ganger årlig – med kortere intervaller mellom kontrollene i sommerhalvåret. Dårlig hygiene i siloen gir økt risiko for problemer i besetningen. Det stilles særlig krav til fokus på hygiene i våtforingsanlegg.

På besetningsnivå er det fornuftig å tenke gjennom de ulike faktorene som påvirker biologisk sikkerhet for din gård. For selv om den enkelte risiko, ved for eksempel foring, er liten, så er det en risiko som gjentas hver dag – og derfor bør tas på alvor den også!

I mange driftsformer vil det være en utfordring at forsiloene sjelden eller aldri blir helt tømt. Dette medfører en stor risiko for hygienen inni selve siloen. I en kraftforsilo vil det naturlig nok samles rikelig med støv. Dette støvet, særlig dersom det blir fuktig ved for eksempel kondens eller lekkasjer gir svært god grobunn for både bakterier, gjærsopp og muggsopp. Bakterier og sopp kan i sin tur føre til en rekke problemer i husdyrholdet ved blant annet;

  • Direkte sykdom hos dyra
  • Lav smaklighet på foret og redusert tilvekst og mistrivsel
  • Toksinproduksjon (her er spesielt gris en utsatt gruppe).

Sikkerhet i fokus 

Innvendig inspeksjon er særlig utfordrende dersom siloen ikke har inspeksjonsluke. Vi presiserer at en aldri skal gå ned i/inn i en silo uten at det er gjort omfattende sikkerhetstiltak. Helst bør slike sjekker utføres av trent personell. Husk riktig verneutstyr før du går i gang med vasken! Ansiktsmaske/munnbind, vernebriller, hørselsvern, vernestøvler, hansker og egnet regntøy bør iføres.

Hvordan vaske

For å få gjennomført en god vask av siloen må denne tømmes helt. Så mye som mulig av støvet bør bankes ned ved å slå på yttervegger av siloen. Deretter bør den tomme siloen inspiseres av kvalifisert personell slik at en påser at det ikke finnes lekkasjer eller andre feil og mangler.

  1. Siloen bløtlegges: Hvor lang bløtleggingstid vil avhenge av hvor skitten siloen er inni.
  2. Grovrengjøring: Bruk høyttrykksspyler og skyll med rikelig med vann slik at så mye som mulig av synlig skitt fjernes. Husk å også skylle av siloen utvendig før du går i gang slik at det ikke drysser støv ned i den rene siloen fra utsiden.
  3. Påfør såpe: Vi anbefaler å bruke BioSafe eller BioGel. Begge produkter er trygge i bruk og drøye – vi anbefaler fortynning til en løsning på 3-5% og en virketid på 15-30 minutter. Du er sikret en grundig rengjøring ettersom såpen har svært høy festeevne til alle typer materiale og blir værende der den er påført. Skummet gjør det lett å se hvor du allerede har hatt på såpe – dette sparer penger og tid!
  4. Vask: Fjern såpe og all synlig skitt med vann under høyt trykk (minimum 40 bar). Kaldt vann kan benyttes, dette reduserer kostnader og sparer miljøet.
  5. Skylling: Avslutt med å skylle grundig.
  6. Desinfeksjon: Vi anbefaler å desinfisere med Neopredisan 135-1 i en løsning på 2-4% med 2-3 timers virketid. Neopredisan er effektivt mot både midd, koksidier, bakterier, virus og sopp. Skyll av.
  7. Opptørking: Å la siloen tørke godt opp er essensielt for å sikre et godt resultat.