Til toppen
Nytt og effektivt middel mot Koksidier

Nytt og effektivt middel mot Koksidier

God vask og desinfeksjon er en viktig brikke i å forebygge koksidiose. Men ikke alle midler har like god effekt mot slike parasitter. Derfor bør man være bevisst på hvilke produkt man velger.

Narasinfri prouksjon setter høye krav til produsenten

Norge har, som eneste land i verden, en koksiodisostatika-fri kyllingproduksjon. Koksiodisostatika brukes mot encellede parasitter som forårsaker tarmsykdommen koksidiose. Koksidiose gjør skade på tarmcellene som fører til at bakterier lett får fotfeste. Dette påvirker veksten til kyllingen.

-Andre land løser fortsatt dette problemet med å tilsette Narasin (koksiodisostatika) i foret fordi det stanser utviklingen av parasitten. Men flere land klassifiserer Narasin som antibiotikum og forskning indikerer at Narasin kan ha betydning for utvikling av antibiotikaresistens, forteller Solveig Bugge Sveri, veterinær og salgs- og markedssjef for VESO Hygiene.

-Jeg er stolt av at næringen i Norge derfor har valgt å gå bort fra Narasin. Men har man ingen andre tiltak mot koksidiose, er det klart at det vil påvirke produksjonen negativt. De viktigste tiltakene vi har i dag mot koksidier, er vaksinering av kyllingen og desinfisering mellom innsett, sier hun.

Det er imidlertid avgjørende å bruke et middel som faktisk tar parasitten. Flere forsøk fra europeiske land har vist at produktet Kenocox gir svært gode resultater mot koksidier. VESO har agenturet på produktet fra CID Lines som nå er tilgjengelig gjennom Felleskjøpet.

Effektiv smittebarriere

-Det vi vet om koksider er at de baner vei for bakteriene ved å svekke tarmen, noe som igjen virker negativt på foropptak. Blir det mye bakterier og parasitter, må kyllingen bruke opp energi på å bekjempe disse i stedet for å bruke energien på tilvekst, sier Bugge Sveri.

Ifølge veterinæren bør kyllingprodusentene benytte tomtiden i et "alt ut alt inn"-system til grundig vask og desinfeksjon for å hindre overføring av smittestoffer mellom innsett.

- Blant annet vet vi at koksidier bygger seg opp i huset over tid. I tomtiden må du derfor gå grundig til verks. Jobben du gjør i denne tiden, gir et bedre utgangspunkt for å lykkes med neste innsett. Du setter da opp en effektiv smittebarriere mellom flokkene.

Koksidier er imidlertid forskjellig fra virus, bakterier og andre parasitter. Et middel kan være bra mot bakterier, men ubrukelig mot koksidier, sier hun.

- Dessverre er mange midler utydelige på hva de faktisk tar når man leser på flasken. Koksidier kommer i forskjellige former; inaktive og aktive. Når de er inaktive kaller vi dem for sporulerte cyster, i denne formen tar ikke parasitten opp noe som helst. En del desinfeksjonsmiddel kan være gode mot aktive parasitter, men ikke mot inaktive. Derfor må man velge desinfeksjonsmiddel som også virker mot sporulerte former.

Hun oppfordrer til å spørre om effektiviteten mot koksidier når man velger desinfiseringsprodukt.

- Be om grundig dokumentasjon som viser at middelet er effektivt mot inaktive koksidier – det er den eneste måten å ikke få oppblomstring. Det er nemlig slik at så fort kyllingen tar opp disse inaktive parasittene, er de snart like aktive som de var før, forklarer hun.

Et produkt som tar hele spekteret

Det finnes middel som tar koksidier, men disse må brukes regelmessig og i hvert fall etter problem-innsett. Lettvinte løsninger er ikke effektive, påpeker hun.

-Det er viktig å finne et produkt som har god effekt på koksidier, men også god HMS og brukervennlighet. Det er flott å se at HMS står stadig sterkere i landbruket. Vi vil drive trygt landbruk og da er det viktig også å være kritisk i valg av kjemikalier. Tenk også HMS i valg av desinfeksjonsmidler. Dette var også målet til VESO og Felleskjøpet da vi begynte å lete etter et nytt produkt mot koksidier. Vi ville gi gårdbrukeren en større sikkerhet og et produkt med mer brukervennlighet, understreker hun.

Valget falt på Kenocox, som er et dokumentert effektivt middel mot koksidier i både inaktiv og aktiv form.

-Dette produktet brukes i storskala i Sør-Amerika og Europa. I Norge er vi startfasen med uttesting med produsenter her, men vi har stor tillitt til at produktet også vil være effektivt under norske forhold.

Ifølge Bugge Sveri tar ikke Kenocox bare koksidier, men også bakterier og virus.

-Det er et produkt som tar hele spekteret. Vi har testet Kenocox hos flere produsenter her hjemme. Rapportene vi har fått tilbake er at det er behagelig og enkelt å jobbe med og oppleves som trygt. Resultater fra Danmark, Nederland, Belgia og Sør- Amerika, viser også at produktet i seg selv gir veldig gode resultater i bekjempelse av koksidier, sier hun.

Kombinasjon av Virocid og KenoCox

Feltforsøk fra Danmark har imidlertid vist at man får aller best resultat mot koksidier ved å bruke KenoCox minst to innsett etter hverandre, og deretter bruke Kenocox og Virocid annenhver gang. Produktet Virocid har allerede vært på markedet i Norge i mange år.

-Et annet viktig tiltak er ekstremt grundig nedvask med såpe før desinfisering, sier hun

Dersom man ikke gjør dette, vil det oppstå en beskyttende hinne av møkk som gjør at produktet ikke kommer til over alt.

-Det som er spesielt med koksidier er at cystene er veldig små og i tillegg har små borrer som gjør at de setter seg fast på klær og utstyr. Der det er støv eller trafikk vil de derfor lett spre seg. Det gjør det viktig å være ekstra grundig med vasken og vedlikeholdet. Smittestoffer elsker å gjemme seg i kriker og kroker. Derfor vil gode tiltak under tomtid også være å se over vegger og gulv, og å male og tette der du kan, påpeker veterinæren.

Gratis rådgivning

Konocox er nå å finne hos Felleskjøpet, og VESO tilbyr gratis rådgivning om produktet.

-Det er bare ta kontakt med VESO for råd og veiledning. Vi utfører produktveiledning og besetningsbesøk kostnadsfritt. Dersom man opplever utfordringer i produksjonen, er det lurt å ta kontakt for en kostnadsfri samtale slik at vi kan legge opp en biosikkerhetsplan for huset. Alt dette er gratis og i samarbeid med Felleskjøpet, avslutter Bugge Sveri.

 

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot oocyster av koksidier

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.