Til toppen

Neopredisan 135-1, 10 liter

Produktnummer: 676009
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Kraftig, spesialisert desinfeksjonsmiddel. For fjerning av utskilte endoparasitter (klostridier, spolorm), prioner, virus, og bakterier.

Bruksområde

Spesialmiddel for fjerning av hardføre patogener så som klostridier, spolorm (også egg i miljø), prioner, virus og bakterier. Dokumentert effekt mot sporedannende bakterier som Clostridium perfringens, og mot tuberkellbakterier. 

Nødvendig i moderne fjørfeoppdrett for å forhinde opphopning av koksidier i miljøet. Effektivt i kalkunbesetninger der nekrotiserende enteritt er et problemområde. Ved påvisning av spolorm på leverprøver hos gris bør neopredisan benyttes før neste innsett. 

Bruksveiledning

Grundig, forutgående vask av huset før påføring av Neopredisan 135-1 er nødvendig for å sikre et godt resultat. Neopredisan 135-1 skal påføres med lavttrykks skuminjektor for å forhindre unødig dannelse av aerosoler. Dette vil også gi bedre skum og bedre effekt av desinfeksjonsmiddelet på overflaten. Etter påføring skal produktet tørke på overflaten, det er ikke nødvendig å skylle av. 

Brukskonsentrasjon

Avhengig av hvilket patogen en ønsker å bekjempe benyttes

Endoparasitter

Ascaris suum (spolorm) 2%, 2 timer holdetid

Heterakis sp: 2%, 2 timer holdetid

Isospora suis (koksidie): 2%, 1 time holdetid

Eimeria teinella (koksidie): 3%, 4 timer holdetid

Kryptosporidium: 3%, 1 time holdetid

Virus

Kappekledde virus: 2%, 2 timer holdetid

Bakterier

Bakterier; 0,75%, 0,5 timer holdetid

Clostridier: 4%, 1 time holdetid

Mycobacterium tuberkulosis (Tuberkelbakterier): 6%, 2 timer holdetid

Prioner

Strain 263K: 2%, 0,5 timer holdetid.  

pH 2,3
Innhold Klorkresol, propan-1-ol (Propyl alcohol), (paraffin oils, sulfochlorinated, saponified) Salicylic acid
Brukskonsentrasjon 2-3%
Produsent MennoChemie
Oppbevaringbetingelser Hold tett lukket. Oppbevares innelåst eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifiserte eller autoriserte personer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Hold borte fra varme og antennelselskilder. Skjøtefritt glatt gulv.
Bruksområde Landbruk
Forpakninger (L/kg) 10L
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress