Til toppen

Keno Cox, 10 liter

Produktnummer: 601007
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot oocyster av koksidier

BRUKSOMRÅDE:

 • Bakterier (untatt mykobakterier og sporedannende bakterier), gjærsopp og virus.
 • Oocyster som forårsaker Koksidiose
 • Oocyster som forårsaker kryptosporidiose

I husdyrrom og tilstøtende områder, men ikke i dyretransporter og i eggleggerbesetninger med lufting (beltetørkings systemer).

Kenocox er også godt testet på ulike typer materialer, og er langt mindre korrosiv enn øvrige desinfeksjonsmidler på markedet. Oppleves svært brukervennlig da den ikke lukter og er enkel å håndtere.  

Kenocox er sertifisert for økologisk bruk i henhold til Europeisk regelverk og derfor et meget godt alternativ for desinfeksjon i økologiske produksjoner der en ønsker et alternativ til Neopredisan.

 

BRUKERVEILEDNING

Bruksanvisning: For bekjempning av bakterier, gjærsopp og virus:

 1. Gjennomfør vanlig vaskeprosedyre, benytt eksempelvis en alkalisk såpe som Biosafe eller Kensosan.
 2. La området tørke.
 3. Bland Kenocox i vann og fortynn til ønsket brukskonsentrasjon, rør til produktet er fullstendig utblandet og løsningen er homogen. Dosering bakterier og gjærsopp: 0,25% (Tilsett 2,5ml Kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt). Dosering virus: 1% (tilsett 10ml kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt).
 4. Spray på Kenocox i ønsket konsentrasjon ved hjelp av skumlanse, til alle flater er dekket og fuktige. Beregn 0,4 liter løsning per m2.
 5. Lukk dører og vinduer og la produktet virke i 30 min. I denne perioden skal området ikke tørke, men holdes fuktig. Appliser mer av løsningen om nødvendig.

Bruksanvisning: For bekjempelse av oocyster som forårsaker koksidiose og kryptosporidiose:

 1. Gjennomfør vanlig vaskeprosedyre, benytt eksempelvis en alkalisk såpe.
 2. La området tørke.
 3. Bland Kenocox i vann og fortynn til ønsket brukskonsentrasjon på 2-4%, og rør til produktet er fullstendig utblandet og løsningen er homogen (=20-40ml Kenocox og fyll på vann til 1 liter totalt).
 4. Spray løsningen på alle overflater (tak og vegger) slik at disse blir våte. Beregn 0,4 liter løsning per m2. Ikke glem eventuelle sprekker i gulv og vegger. Påføres på alle overflater dyrene kan komme i kontakt med.
 5. Lukk dører og vinduer og la produktet virke i 2 timer. I denne perioden skal området ikke tørke, men holdes fuktig. Appliser mer av løsningen om nødvendig.

 

 

 

Konsentrasjon

Frekvens

Koksidier sp.

Koksidiose

4%, 2 timer

Ved tomtid

Kryptosporidiose

2%, 2 timer

Etter hver batch

Bakterier

0,25%, 5 min

Ved tomtid

Virus

1%, 30 min

Ved tomtid

Gjærsopp

0,25%, 30 min

Ved tomtid

 

Merk:

 • Dyr skal ikke utsettes for direkte kontakt med produktet.
 • Vi anbefaler å blande løsningen ved hjelp av et automatisk doseringssystem.
 • Anbefalt vernetøy ved håndtering av konsentratet: Maske (minimum FPP2) og beskyttelsesdrakt og hansker i ugjennomtrengelig stoff.
pH 12,7
Holdbarhet 2-3 år
Innhold N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Alcohols, C12-15, ethoxylated, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts, Trisodium 2- [bis (karboksylatometyl) amino] propanoat, Isopropanol, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides
Brukskonsentrasjon 0,25-4%
Materialpåvirkning Lite
Produsent CID LINES
Oppbevaringbetingelser Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing.
Bruksområde Overflater, Landbruk
Forpakninger (L/kg) 10L
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress

Bio Gel, 25 kg

Kraftig skummende alkalisk gelsåpe for landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri.
676023

Kenosan, 22 kg

Nyeste generasjon vaskemiddel innen lanbruk. Særdeles gode egenskaper i nærvær av biologisk materiale.
659531

Skumsprøyte Høytrykk 2 L (40-150 Bar), 1 stk

Hjelpemiddel for effektiv og skånsom rengjøring.
659553

Skumsprøyte Lavtrykk 2,8 L (2-10 Bar), 1 stk

Til påføring av vask- og desinfeksjonsmidler på alle overflater.
659556

Virocid, 10 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676001

Virocid, 20 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676002