Til toppen

Keno Cid 210, 20 liter

Produktnummer: 676010
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Sterkt konsentrert desinfeksjonsmiddel til fiskeslakteri, næringsmiddelindustri og melkeanlegg.

Bruksområde

Desinfeksjonsmiddel til bruk i alle rom og på alle overflater i næringsmiddelindustrien. Velegnet til daglig desinfeksjon i slakterier. Med tre aktive virkestoffer; to kjeder kvarternært ammonuim og glutaraldehud er KENO CID 210 et bredspektret desinfeksjonsmiddel med godt dokumentert effekt. 

Bruksveiledning

Benyttes etter grundig forutgående vask. 

Brukskonsentrasjon: 
Fortynnes i to steg:
1. Fortynn først 1:4 (1L Keno Cid 210/3L vann)
2. Bruk fortynningen fra steg 1 og bruk 3-5%(3-5dl Keno Cid 210(Ny løsning)/10L vann) løsning av den nye fortynningen.

pH 6
Innhold Didecyldimetylammoniumklorid, Isopropanol, glutaraldehyd
Brukskonsentrasjon 1-2%
Produsent CID Lines
Tester Bakterier: Staphyloccocus aureus, Streptococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Mycobaterium smegmatis, Bacillus subtilus var. Niger, Bacillus cereus. Fungi: Candida Albicans, Saccharomyces cerevisiae, Penicillium verrucosum var. Cycloplium, Saccharomyces cerevisiae
Oppbevaringbetingelser Oppbevares på tørt, kjølig, godt ventilert område. Beskytt mot frysing
Bruksområde Overflater, Akvakultur, Landbruk, Matproduksjon
Forpakninger (L/kg) 20L
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress

Skumsprøyte Høytrykk 2 L (40-150 Bar), 1 stk

Hjelpemiddel for effektiv og skånsom rengjøring.
659553

Skumsprøyte Lavtrykk 2,8 L (2-10 Bar), 1 stk

Til påføring av vask- og desinfeksjonsmidler på alle overflater.
659556