Til toppen
Hva er egentlig god fiskehelse?

Hva er egentlig god fiskehelse?

God fiskehelse er en sunn fisk med lite sykdom, som vokser godt, og som finner veien fra rogn til matbord uten bruk av antibiotika. Dette er synonymt med god fiskevelferd og en bærekraftig næring, sier veterinær Solveig Bugge Sveri i VESO. Det er nettopp dette vi i VESO brenner for, forteller hun entusiastisk.

Som en nøytral partner til akvakulturnæringen er vårt mål å jobbe for en god fiskehelse – og slik bidra til en god fiskevelferd. Det kan virke som et høyt mål å sette seg, fortsetter Sveri, men vi i VESO tror fast på at et godt samarbeid med våre kunder og forebygging er nøkkelen til fortsatt fremgang innen næringen.

Hun kan videre fortelle at VESO jobber for å nå dette målet på flere plan.

VESO har Europas største smittelaboratorium for fisk og jobber daglig med å teste både sikkerhet og effekt av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsnæringen. Vi vet at gode og trygge vaksiner gir frisk fisk.

Som legemiddelgrossist har vi tatt på oss å sikre at det til enhver tid skal finnes tilgjengelige vaksiner og legemidler i Norge til fisken som trenger det. Vi vet at behandling på riktig tidspunkt er viktig for de som jobber på merdkanten, og essensielt for god fiskevelferd. Vi har også midlene til å sørge for rene nøter med god vanngjennomstrømning. Impregnering av nøtene er viktig og bidrar til redusert smittepress og friskere fisk, understreker Sveri.

Nå har vi tatt enda et steg videre, sier hun fornøyd. Som leverandør av høykvalitets vask- og desinfeksjonsmidler, og med en nyetablert rådgivningstjeneste innen dette feltet, er vårt mål å sikre så gode rengjøringsrutiner på anleggene at behovet for bruk av legemidler vil reduseres ytterligere. Vi vet at et godt smittevern er nøkkelen til både god økonomi og god dyrevelferd slår hun fast.  

Med over 30 års fartstid i bransjen står VESO stødig. Med oss på laget står oppdretterne godt rustet til å være i forkant av utfordringene og sette en stopper for problemene før de oppstår, avslutter Sveri.