Til toppen

GRIS

Utfordringene i den moderne svineproduksjonen er mange. Høy dyretetthet og intens drift, med lite tomtid mellom puljer, er faktorer som bidrar til et høyt smittepress. I en bransje med små marginer er god hygiene nøkkelen til å lykkes!

Sorter etter: Navn (a > å)

Bio Gel, 25 kg

Kraftig skummende alkalisk gelsåpe for landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri.
676023

Biosafe, 20 liter

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel.
676021

Cid 2000, 10 kg

Surt desinfeksjonsmiddel for desinfeksjon av drikkesvanssystemer. Kan videre benyttes til forsuring av drikkevann under innsett.
676005

Dm Cid Pro, 30 kg

Sterkt alkalisk, klorholdig ikke-skummende vaskemiddel. Velegnet til vasking av rør og av egg.
600629

Freeze Protect, 25 kg

Tilsettes Virocid ved minusgrader.
600608
Nyhet

Keno Cox, 10 liter

Kenocox er et bredspektret desinfeksjonsmiddel mot oocyster av koksidier
601007

Kenosan, 22 kg

Nyeste generasjon vaskemiddel innen lanbruk. Særdeles gode egenskaper i nærvær av biologisk materiale.
659531

Kick-Start, 20 liter

Surt, sterkt oksiderende, desinfeksjonmiddel til bruk på flater og i rørsystemer.
676006

Neopredisan 135-1, 10 liter

Kraftig, spesialisert desinfeksjonsmiddel. For fjerning av utskilte endoparasitter (klostridier, spolorm), prioner, virus, og bakterier.
676009

Virocid, 10 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676001

Virocid, 20 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676002

 

HYGIENEPLAN

Blant utfordringene finner vi parasitter som grisens spolorm, koksidier og kryptosporidier. Dette er velkjente årsaker til sykdom for alle i næringen. Der koksidier alene kan gi en dødelighet hos spedgrisen på opp til 25 %, har de alle til felles at de kan gi vedvarende skader på tarm og et redusert fôropptak gjennom hele oppfôringsperioden. At dette blir dyrt for deg som produsent, og at det gir dårligere velferd for grisen er en tankegang som er enkel å følge.

Forsøk og erfaring viser at det gir gode resultater å implementere faste rutiner og hygieneprotokoller i alle husdyrbesetninger. Det gir oversikt, og de samme gode resultatene blir oppnåelige hver gang. Bruk god tid og søk gjerne råd når du skal utforme renholdsplanen, slik at du er sikker på at ingen punkter glemmes. En god hygieneplan bør inneholde en konkret oversikt over hva som skal vaskes, hvordan, hvor ofte og i hvilken rekkefølge arbeidet skal utføres. Pass også på at alle som jobber i besetningen, også avløsere, er godt kjent med planen. Ellers kan godt og grundig arbeid fort være ugjort.

Det er også lurt å ha i bakhodet at en slik plan ikke er statisk, men bør ses på som et dynamisk verktøy som må revideres med jevne mellomrom - spesielt når det oppstår nye utfordringer.

Trenger du hjelp med din besetning? Ikke nøl med å kontakte oss for en gratis besteningsgjennomgang og oppsett av din hygieneplan. 

DRIKKEVANN

Til desinfeksjon i rørsystemer er syren CID 2000 et egnet desinfeksjonsmiddel. Bruk en 2 % løsning og la denne sirkulere i 1,5 time før den pumpes ut og tanken etterskylles. Ikke glem å desinfisere også utsiden av tanken. Det samme kan gjøres med drikkevannsystemer. Trange rør i varme grisehus gir ypperlig grobunn for oppvekst av bakterier og biofilm. Husk på at skittent drikkevann vil nå alle dyrene i besetningen på samme tid, og det kan få store konsekvenser. 

VÅTFÔRINGSANLEGG

Våtfôringsanlegg har opp gjennom vært årsak til mange sykdomsutbrudd i besetninger. Å bruke tid på grundig vask her vil lønne seg i lengden. Begynn med å skylle systemet rent. Fyll deretter tanken med vann og tilsett DM CID pro i 2 % løsning. Dette er en alkalisk, ikke skummende såpe som egner seg godt til vask i lukkede systemer. La løsningen sirkulere i 1,5-2 timer, alt etter lengden på rørstengelen og graden av tilskitning. Ved behov gjentas dette steget til vannet som kommer ut er rent. Først da går en videre på desinfeksjon. NB! Skyll grundig før desinfeksjon begynner – i den grad syrer og baser aldri skal blandes! Til desinfeksjon i rørsystemer er syren CID 2000 et egnet desinfeksjonsmiddel. Bruk en 2 % løsning og la denne sirkulere i 1,5 time før den pumpes ut og tanken etterskylles. Ikke glem å desinfisere også utsiden av tanken.