Til toppen
God drikkevannhygiene - en forutsetning for å lykkes

God drikkevannhygiene - en forutsetning for å lykkes

Det er fort gjort å glemme at drikkevannet også er et næringsmiddel, som bør vies vel så mye oppmerksomhet som valg av fôr. Det er også det næringsmiddelet som når alle dyra i huset hyppigst og med høyest frekvens. I moderne hønsehold er flokkene store og dyretettheten er høy. Dette gjør oss ekstra utsatt dersom uhellet først er ute. Å se på drikkevannskvaliteten som et kritisk punkt i driften er derfor spesielt viktig når det kommer til å sikre både god dyrehelse og god økonomi.

Hvorfor er drikkevannsystemene så utsatt?

Mørke, fuktighet, rikelig næringstilførsel, høye temperaturer og ingen UV-stråling fra solen er noen av de faktorene som sikrer bakterier optimale vekstforhold. Alt dette finner vi i rørsystemer. Hver gang dyrene drikker podes bakterier fra strø og avføring på niplene. Får bakteriene først fotfeste er de raske til å danne den etter hvert så beryktede biofilmen. Biofilm dannes når bakterier og andre mikroorganismer fester seg på en flate, for deretter å danne en beskyttende masse rundt seg selv (av såkalte polysakkarider). Denne massen, eller matriksen som den også kalles, er med på å hjelpe mikroorganismene med både transport av næringsstoffer seg imellom og med å beskytte dem mot farer. Problemene for husdyrene våre oppstår imidlertid når denne matriksen etter hvert også huser sykdomsfremkallende virus og bakterier. En godt etablert biofilm er ingen enkel sak å kvitte seg med.

Hvordan sikre godt drikkevann

Det er heldigvis mye du kan gjøre. Det første du må sikre deg om er at vannkilden din er god gjennom hele året samt at du har de rette desinfeksjonssystemene. Her må en søke råd og veiledning for den individuelle gården slik at disse grunnleggende forutsetningene kommer på plass. Animalia har laget en rekke gode veiledere på temaet, som alle bør leses med interesse.

Dessverre er det ikke nok å sørge for at vannet er rent når det kommer inn i huset. Vi må også sørge for at det er like rent i enden av vannrekka - helt til slutten av innsettet. God hygiene, korrekt vask og desinfeksjon av drikkevannsystemene blir derfor neste kritiske kontrollpunkt. Som en tommelfingerregel skal drikkevannsystemene som et minimum vaskes mellom hvert innsett. Dette vil gi best effekt og påbegynnes i praksis etter at en er ferdig med tørrengjøringen, og før en starter på hovedvasken av selve huset.

Ved regelmessig vask vil det annenhver gang holde å benytte CID 2000 til vask mellom innsett. Begynn med å skylle grundig gjennom drikkevannsystemet før dette tømmes. Deretter fylles rørene på nytt, denne gangen med en 2 % løsning (2 dl pr 10 liter vann) av CID 2000. Husk på å trykke på hver enkelt nippel for å sikre at løsningen også er tilstede i selve nippelen, slik at denne også renses. Å overholde virketiden på 4-6 timer er viktig. Systemet skylles deretter grundig med rikelige mengder vann.

Fordelen med å benytte CID 2000,  som et surt rengjøringsmiddel, er dets unike kombinasjon av hydrogenperoksid og eddiksyre. Kombinasjonen gir en potent oksidativ effekt (evne til å danne frie radikaler) hvilket er svært effektivt i kampen mot biofilm.

Å kun benytte syrer er imidlertid ikke nok. Mikroorganismer er hardføre skapninger og noen kan lære seg å trives også under sure forhold. Et godt tips er derfor å periodevis, eksempelvis ved annethvert innsett i kyllinghus, benytte en base i tillegg.

Å veksle mellom lav og høy pH gjør det lettere å bli kvitt herdige virus og bakterier. DM CID Pro (tidligere "Eggvask") er et godt valg av alkalisk (basisk) rengjøringsmiddel til rør. Benytt 1 % løsning (1 dl pr 10 liter vann) og fyll deretter systemet. La virke i 1,5 – 2 timer før løsningen skylles ut. Er det veldig lenge siden rørene ble vasket vil vi anbefale å gjøre vaskingen i 3 steg: Alkalisk – surt – alkalisk, eller DM CID Pro – CID 2000 – DM CID Pro. Det vil da være svært viktig å skylle grundig mellom hvert produkt slik at en unngår syre-base reaksjoner i rørene. For eggleggere, der det går lang tid mellom hvert innsett, bør denne prosedyren følges hver gang.

Ved den siste gjennomskyllingen av rørene etter vask bør en gjøre en visuell test med en hvit bøtte i enden av linja og samle sluttskvetten i denne. Frister det å ta seg en slurk av bøtten, eller er det slaggstoffer og møkk der fortsatt? Dersom vannet som kommer ut ikke er rent, bør stegene over gjentas. Husk også på at det å ta drikkevannsprøver ved den siste nippelen helt i enden av rekka forteller deg mye om hva dyrene dine faktisk får i seg. Før dyrene kommer inn i huset skal alle vannrekker skylles gjennom grundig enda en gang.

Det er selvsagt også viktig å sørge for at drikkerekkene er rene utvendig. Dette gjøres samtidig med renholdet av huset mellom innsett. Biosafe er velegnet til bruk her i en løsning på 3-5 % og bør legges på som skum for best effekt. Påfølgende desinfeksjon med Virocid i 0,5 % løsning sikrer grundig desinfeksjon. For kontroll med klostridier og spolorm bør en benytte desinfeksjonsmiddelet Neopredsian 135-1 med jevne mellomrom.

Hva kan gjøres under innsett?

Under innsett anbefales det som et minimum å skylle gjennom vannrekkene ukentlig, samt 2 ganger daglig de første 4 dagene med kylling. Det er viktig å huske på å skylle gjennom også etter medisinering eller vaksinering via drikkevannet.

Forsuring av drikkevannet under innsett har mange gunstige effekter. Man oppnår at vannet blir friskere og smaker bedre. Det vil også bidra til å senke pH i kråsen og i fôret slik at færre bakterier overlever her. Organiske syrer øker også fordøyeligheten av proteiner og bidrar til en sunn tarmslimhinne ved å forhindre oppblomstring av ugunstige bakterier i tarmen. Flere studier viser at dette er positivt både når det kommer til tilvekst og til kontroll av sykdomsfremkallende bakterier. Videre viser studiene at en får best effekt dersom en benytter forsuring av drikkevann periodevis gjennom innsettet, fremfor kontinuerlig tilførsel.

Vi anbefaler å benytte CID 2000 i en svak bruksløsning på 0,03-0,04 %. Dette tilsvarer 300-400 ml per 1000 liter vann. En frekvens på 2-3 ganger per uke, eller annenhver dag, har vist seg å være gunstig. I høyrisikoperioder, som i starten av innsettet, kan en velge å behandle drikkevannet i 3-4 dager sammenhengende. For å være sikker på at utstyret ditt fungerer som det skal er det viktig å kontrollere pH på drikkevannet i enden av rekka jevnlig. Optimal pH under innsett bør ligge på 5, synker pH under 4 vil det gi dårligere opptak av drikkevann, et lavt vannopptak er ikke gunstig hverken for forutnyttelse eller dyrehelsen.

Av veterinær Solveig Sveri, august 2020