Til toppen
God biosikkherhet innen akvakultur - et viktig fundament

God biosikkherhet innen akvakultur - et viktig fundament

I alle aspekter av akvakultur er det fare for forurensning og forurensning av utstyr og materialer. Forurensningene involverer hovedsakelig biologiske materialer som fett, proteiner og overskuddsfôr. Bur og støttekonstruksjoner vil over tid bli dekket av alger, tang og skjell. Denne typen vekst og biologisk materiale vil gi ly til ulike typer bakterier, virus, sopp og parasitter. Med tiden kan dette føre til etablering av biofilm.

Biofilm er et organisk lag med levende bakterier som klamrer seg fast og skaper muligheter for vekst ved å styrke hverandre. Biofilmen på sin side gir ly til andre patogener som virus og parasitter. Det er ikke synlig for det blotte øye, og en overflate kan virke ren selv om den ikke er det. Når biofilm er opprettet kan det ta tid og krefter, og bare skylling er ikke lenger nok. Mange av bakteriene som forårsaker sykdom hos fisk og mennesker, trives med biofilm.

 

Dette er grunnen til at renseprosessen og vaskingen før desinfisering er grunnleggende for et godt resultat. Som vi liker å si - du kan ikke desinfisere smuss! Rene overflater gir desinfeksjonsmiddelet direkte kontakt med mikrober vi ønsker å drepe, noe som sikrer et godt resultat.

Ulike jobber krever forskjellige forberedelsesnivåer. Vi deler normalt mellom tre beredskapsnivåer.

 

Lavere nivå: Dette nivået gjelder innstillinger der burkomplekset eller voksingen er så sammensatt med hensyn til aldersgrupper som ikke krysser forurensning mellom dem. I disse flokkene vil fokuset være å opprettholde generell god hygienepraksis internt, og å opprettholde en sikker sone for å redusere risikoen for at nye patogener kommer inn i flokken din utenfra. Dette er ikke lenger vanlig praksis i oppdrett av atlantisk laks.

 

Middels nivå: Dette nivået krever en sykdomsforebyggende behandling basert på en aldersgruppe per bur, og på at buret blir lagt brakk mellom plassering av flokker. Flokkene kan bare plasseres på dette nivået hvis vekstperioden har vært uten sykdomsutbrudd. På dette nivået vil en normal rengjøring og desinfisering av nett og utstyr i tillegg til brakktiden sikre et lavt smittsomt trykk for neste generasjon som kommer inn i systemet.

 

Høyere nivå: Dette nivået gjelder steder der det har vært bekreftet utbrudd av smittsom sykdom, eller det er bekreftede sykdomsutbrudd på nærliggende steder. På dette beredskapsnivået stiller de fleste land offisielle krav til prosedyrer for rengjøring og desinfisering, samt innføre begrensninger for bevegelse av båter og utstyr så vel som fisken i området. På dette nivået må all tenking sikre at ingen spredning av sykdommer utenfor flokken, eller til neste generasjon. Dette betyr at hygienesoner må etableres og respekteres av alle parter som kommer inn og forlater de forskjellige sonene. Smitteslyser må brukes når du kommer inn på et sted på høyere nivå, og vernetøy og fottøy på stedet må brukes. Håndvask i henhold til protokoll ved inn- og utreise. De samme strenge rengjørings- og desinfiseringsprosedyrene gjelder dykkerdrakter og utstyr, og lån av utstyr eller servicebåter mellom forskjellige steder må unngås.

På grunn av deres bruk i transport og håndtering av rensing og desinfisering av fiskebrønner kategoriseres alltid båter som høyere nivå.

 

Rengjøring er obligatorisk når båten har hentet fisk til slakting, og deretter har til hensikt å frakte smolt til oppvekststeder. Det anbefales også å rengjøre og desinfisere når du kommer inn på et nytt sted som huser laks som befinner seg i en annen epidemiologisk sone. Når du kommer inn i en ren sone, er rengjøring og desinfeksjon fra en sykdomssone obligatorisk.

 

I disse tilfellene anbefaler vi at standardene som er satt av det norske fiskeridepartementet for bruk av desinfeksjonsmidler godkjent for akvakultur blir fulgt nøye. Produktene må dokumenteres for å vise effekt mot fiskepatogener ved + 4 ° C i saltvann og innen 30 minutter. Både Virocid og Kickstart er godkjente produkter for denne bruken.

 

Husk å dokumentere gjennomføringen av rengjøringsprosessen i skipets loggbok. Hold alltid oppdaterte SDS-er om bord.