Til toppen

FORTECORTIN INJ 4 MG/ML, 3X1 ML

Produktnummer: 337206
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Glukokortikoid. Erstattes med med det registrerte veterinære legemidlet Dexadreson vet inj.

Til info fra SLV: Fortecortin inj. står ikke lenger på Utleveringslista, og kan ikke ekspederes uten godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Begrunnelse for innvilgelse har tidligere vært «bruk i utredning av cushing (lavdose dexametasontest). Med mindre det foreligger en god medisinskfaglig begrunnelse for hvorfor ikke Dexadreson kan brukes, vil ikke Fortecortin bli innvilget til slik bruk. Sentrallaboratoriet har publisert følgende på sin hjemmesider når det gjelder binyrebarkutredning hos hund:Lavdose deksametason suppresjonstest (LDDS-test)Primærindikasjon: Misstanke om Cushing`s sykdom (HA).NB! Dexadresen vet ble registert i 2012 og er et alternativ til Fortecortin for LDDS-testen:1. 0-prøve (>1 ml serum) før injeksjon av deksametason2. Injiser 0,01 mg/kg deksametason iv (Dexadreson vet. 2 mg/ml eller Fortecortin 4 mg/ml).3. Nye serum prøver (>1 ml serum) tas 4 og 8 timer etter injeksjon av deksametason).