Til toppen

Cid 2000, 10 kg

Produktnummer: 676005
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Surt desinfeksjonsmiddel for desinfeksjon av drikkesvanssystemer. Kan videre benyttes til forsuring av drikkevann under innsett.


Bruksområde

Surt desinfeksjonsmiddel til vask og deisnfeksjon av drikkevannsystemer. Produktets oksiderende egenskaper fasiliterer effektiv fjerning av organisk og uorganisk materiale fra vannrør, nippelrekker, drikkekopper, vannrenner, reservoarer osv. CID 2000 består av 20% stabilisert Hydrogenperoksid (H2O2) som i vann er fullstendig nedbrytbart til til vann (H2O) og oksygen (O2). I denne prosessen dannes frie radikaler, som effektivt angriper patogener og løser opp biofilm. Velegnet til forsuring av drikkevann under innsett, som vil ha en positiv effekt på mikrobemiljøet i kråsen hos kyllingen. 

Bruksveiledning

Til vask/desinfeksjon av drikkevannsystemer

Det anbefeales å desinfisere/vaske med CID 2000 mellom hvert innsett. Benytt CID 2000 i 2 % oppløsning, og fyll ledningsnettet. Det er viktig at det gjøres kontroll i enden av vannrekken slik at en er sikker på at hele systemet er fyllt. La deretter produktet virke i minimum 4-6 timer. Skyll deretter grundig med rent vann, også i doseringsutstyr. Merk at dersom det er gått lang tid siden sist vask av rørsystemene, vil det anbefales å benytte en basisk såpe, slik som DM CID Pro eller DM Clean Super, i tillegg til CID 2000. Det er da svært viktig å skylle grundig mellom såpene slik at en unngår syre/base reaksjoner. 

Produktet skal ikke benyttes samtidig med medisinering via drikkevann, eller 24 timer før vaksinasjon. Benytt utelukkende teflonpumper på doseringsutstyr. 

Til forsuring av drikkevann under innsett

Under innsett er det anbefalt å sikte seg inn mot en pH på drikkevann på 5. CID 2000 kan således benyttes som en forsurer for å senke pH i vannet. En lavere pH i drikkevannet, vil gi lavere pH i kråsen som igjen vil kunne forhindre oppblomstring av uheldige mikrober her. Dette vil bidra til å gi kyllingen de beste forutsetninger. 

Brukskonsentrasjon

Vask og desinfeksjon: 2 % 
Forsuring av drikkevann: 0,03-0,04 % (tilsvarer 300-400 ml per 1000 liter drikkevann).

pH ca. 2
Innhold Hydrogenperoksid og perosideddiksyre
Brukskonsentrasjon 2%
Produsent CID Lines
Tester Bacteria : Strains Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Legionella pneumophila ATCC 33152 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Proteus vulgaris ATCC 13315 Enterococcus hirae ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Fungi : Strains Aspergillus niger ATCC 16404 Candida albicans ATCC 10231. ASF VIRUS(African swine fever)
Holdbarhet 2 år
Oppbevaringbetingelser Lagres tørt, kjølig og luftig. Temperatur over 55°C frigjør surstoff. Skal lagres utilgjengelig for barn.
Materialpåvirkning Aluminium
ECOCERT certification Ja
Bruksområde Rør innvendig, Landbruk
Forpakninger (L/kg) 10kg
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress