Til toppen

Biosafe, 20 liter

Produktnummer: 676021
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel.

Bruksområde

BIOSAFE er en miljøvennlig, alkalisk såpe med gode skummleggende egenskaper. Såpen er trygg i bruk og behagelig å jobbe med. Såpens gode skumdannende egenskaper gir forlenget holdetid og bedre oppløsning av biologisk materiale. Dette gir kortere vasketid. Såpen er svært effektiv mot forrester, fettstoffer, planterester og veistøv. Anbefales spesielt til sensitive materialer slik som aluminium da den er ikke-korrosiv og sikker i bruk på alle type materialer. 

BIOSAFE er nedbrytbart til mer enn 90% og kan ihht til gjeldende regelverk benyttes til økologisk landbruk og havbruk. 

Bruksområde akvakultur

Velegnet til bruk innen akvakultur, både på settefiskanlegg, brønnbåter og servicebåter. Særlig velegnet til vask av sensitivt utstyr slik som vaksinemaskiner og sorteringsmaskiner. kan trygt brukes på alt av løst utstyr, arbeidssko og hansker. Videre godt egnet til vask av brønn da såpen oppleves behagelig å jobbe med selv i trange rom. 

Bruksområde landbruk

Velegnet til bruk innen oppal av slaktekylling, samt i staller og på rideanlegg. 

Bruksveiledning

BIOSAFE kan benyttes til vask av alle flater. Såpen kan legges på med skumutstyr, eller med pumpekanne. Bord og benker kan med fordel vaskes med bøtte og klut. 

  1. Grovrengjøring; rydd løst utstyr og fjern så mye som mulig av biologisk materiale (så som strø, flis etc). 
  2. Skumlegg flatene med en bruksløsning på 3–5 %.
  3. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid.
  4. Vi anbefaler en innvirkninstid på 10-30 minutter, avhengig av nedsmussingsgrad. Skummet skal ikke tørke i denne perioden. Etterfukt med mer skum om nødvendig.
  5. Skyll av med med høyttrykk 100-150 bar. Både kaldt og varmt vann kan benyttes, men vanntemperaturen skal ikke overstige 45°C. 

Brukskonsentrasjon

Bruksløsning: 3-5 %. Beregn 0,4 liter bruksløsning per m2. 

pH 12
Innhold Etoksylat, etnaol, Carboxymethyl, Kaliumhydroksid
Brukskonsentrasjon 2-5%
Produsent CID Lines
Oppbevaringbetingelser Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing.
Materialpåvirkning Trygt å bruke på alle materialer.
Bruksområde Overflater, Akvakultur, Landbruk, Transport
Forpakninger (L/kg) 20L, 600L, 1000L
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress

Desinfeksjonsbad til Fottøy, 60x90 cm

Desinfeksjonsbad til fottøy.
600656

Skumsprøyte Høytrykk 2 L (40-150 Bar), 1 stk

Hjelpemiddel for effektiv og skånsom rengjøring.
659553

Skumsprøyte Lavtrykk 2,8 L (2-10 Bar), 1 stk

Til påføring av vask- og desinfeksjonsmidler på alle overflater.
659556