Til toppen

Bio Gel, 25 kg

Produktnummer: 676023
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Kraftig skummende alkalisk gelsåpe for landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri.

Bruksområde

BIO GEL er den nye generasjonen vaskemiddel, mer effektiv og tøffere mot møkk, og mer miljøvennlig. Gel-skummet gir forlenget holdetid og raskere oppløsning av biologisk materiale. 

Bruksområde akvakultur

BIO GEL bør være førstevalget til vask av kar og gangarealer i settefiskanlegg. Produktet er velegnet til bruk på både plast og betongkar og på malte aluminiumskar. 

Bruksområde landbruk

Innen landbruket bør BIO GEL være førstevalget i grisehus, samt i kakunoppdrett og i kyllingoppdrett med langsomtvoksende raser.

Bruksveiledning

  1. Fjern først all grov skitt, bløtlegg i opp til 6 timer. 1% BIO GEL i oppbløtningstiden vil være gunstig. 
  2. Skumlegg flatene med  BIO Gel i en  3–5 % bruksløsning.
  3. Skumlegging på tørre flater gir bedre innvirkning og lengre holdetid.
  4. Innvirkningstid 20-30 minutter. La ikke produktet tørke på flatene, etterfyll med mer såpe om nødvendig (ved høye temperaturer). 
  5. Vask med høyttrykk, 90 til 150 bar, varmt eller kaldt vann, men ikke med temperaturer over 45ºC. Benytt rikelige mengder vann. 

Brukskonsentrasjon

Vi anbefaler 3-5 % bruksonsentrasjon. Beregn 0,4 liter bruksferdig løsning per m2

pH 12,5
Innhold Natriumhydroksid, dodecyldimethylamine oxide, Trisodium 2- (karboksylatometyl) propanoat, Amines, C12-14-alkyldimethyl
Brukskonsentrasjon 2-5%
Produsent CID Lines
Oppbevaringbetingelser Må kun lagres i opprinnelig beholder på kjølig, godt ventilert sted. Skal ikke oppbevares i metall som kan korrodere. Oppbevar containerne lukket når de ikke er i bruk. Beskytt stoffet mot frysing.
Materialpåvirkning Aluminium
Verneutstyr bruksferdig løsning Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress
Bruksområde Overflater, Akvakultur, Landbruk
Forpakninger (L/kg) 210kg, 25kg
Verneutstyr Hansker, Vernebriller, Maske, Vernedress

Skumsprøyte Høytrykk 2 L (40-150 Bar), 1 stk

Hjelpemiddel for effektiv og skånsom rengjøring.
659553

Skumsprøyte Lavtrykk 2,8 L (2-10 Bar), 1 stk

Til påføring av vask- og desinfeksjonsmidler på alle overflater.
659556