Til toppen

ARTIKLER LANDBRUK

Hos oss skal du finne oppdatert og matnyttig informasjon om biosikkerhet i landbruket. Her vil vi jevnlig oppdatere med nye artikler, tips og triks som du kan ta med deg rett hjem og sette i bruk på din gård. Dersom du ønsker det tilbyr vi gratis besetningsbesøk med gjennomgang, og oppsett av vaskeplaner i etterkant. 


Nytt og effektivt middel mot Koksidier

God vask og desinfeksjon er en viktig brikke i å forebygge koksidiose. Men ikke alle midler har like god effekt mot slike parasitter. Derfor bør man v ...

Har du kontroll på kritiske kontrollpunkter?

Biosikkerhet er et tema som fortsetter å fenge meg om dagen, kanskje ikke så rart i lys av den situasjonen verden befinner seg i. Politikerne prøver s ...

Oppdaterte sikkerhetsdatablader

Det er i september måned gjort større oppdateringer i alle datablader tilknyttet CID Lines produkter.

Biosikkerhet i Fjørfehus - Fundamentet i god sykdomskontroll

Biosikkerhet er et ord i vinden om dagen, aktualisert som aldri før av den pågående Coronakrisen, men hva betyr det egentlig – rent praktisk? Er det t ...

God drikkevannhygiene - en forutsetning for å lykkes

Det er fort gjort å glemme at drikkevannet også er et næringsmiddel, som bør vies vel så mye oppmerksomhet som valg av fôr. Det er også det næringsmid ...

Renhold av kraftfôr silo - en god investering!

En silo bør kontrolleres, rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Gjerne et minimum av 4 ganger årlig – med kortere intervaller mellom kontrol ...