Til toppen
image

AKVAKULTUR

VESO innehar agenturet for CID Lines produkter i Norge. Dette er velkjente, høykvalitets produkter innen vask og hygiene . Vi har lang erfaring med bruk av produktene innen alle områder av akvakultur i Norge. 

Vi i VESO kan fiskehelse og vet at et godt smittevern gir grunnlaget for god øknomi og god dyrevelferd. Vi vet også at det er du som kjenner ditt anlegg best, og vet hvilke løsninger du trenger. Det blir derfor lagt stor vekt på samarbeid formidling av kunnskap om bruk av produktene.

Vi kommer gjerne på kostnadsfrie bedriftsbesøk, hvor vi gjennomgår anlegget med tanke på hygiene, arbeidsrutiner, og utarbeidning av praktisk rettede renholdsplaner. Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere om du ser behovet for en slik gjennomgang.

Sorter etter: Navn (a > å)

Biosafe, 1000 liter

Kraftig skummende, effektivt og trygt, alkalisk vaskemiddel.
676020

Dm Cid Pro, 1000 kg

Sterkt alkalisk, klorholdig ikke-skummende vaskemiddel. Velegnet til vasking av rør og av egg.
600630

Kick-Start, 1000 liter

Surt, sterkt oksiderende, desinfeksjonmiddel til bruk på flater og i rørsystemer.
676052

Virocid, 1000 liter

Bredspektret, ikke-korrosivt desinfeksjonsmiddel. Trygt i bruk på alle overflater.
676004

Virocid i 1% løsning med en virketid på 30 minutter er tilstrekkelig til å inaktivere PRV viser ny studie fra NMBU.


Som mange sikkert har fått med seg sto det i dagens oppslag på kyst.no at NMBU i samarbeid med Veterinærinstituttet, Nofima, VESO og Xylem har sett nøye på problematikken rundt PRV virus. Piscint orthoreovirus er svært utbredt blant Norsk oppdrettslaks hvor den forårsaker sykdommen HSMB (Hjerte og Skjelettmuskelbetennelse). HSMB forårsaker skader på hjertemuskulaturen og skjelettmuskulaturen. Ved utbrudd varierer dødeligheten stort – fra ubetydelig til opp mot 20%

Det finnes per i dag ingen vaksine mot PRV, og biosikkerhet blir derfor det viktigste hjelpemiddelet når det kommer til å begrense og forhindre smitte.

I studien ble det funnet at  Virocid i 1% konsentrasjon med en virketid på 30 minutter, er tilstrekkelig til å inaktivere viruset. Dette synes vi er svært gledelig og gjør oss enda mer trygge på at Virocid er et svært viktig produkt for å sikre frisk fisk – og god dyrevelferd.

Studien så også nærmere på effekten av jod – dette er effektivt allerede ved en konsentrasjon på 50ppm og en innvirkningstid på 10minutter.

Videre ble varme undersøkt, og viruset funnet svært varmetolerant. Først ved 76 grader over 20 minutter ble viruset inaktivert. UV stråling ve de styrkene som benyttes i de fleste anlegg i dag, var ikke effektive nok til å inaktivere viruset.

For full oversikt over alle tester utført med Virocid på patogener se:

www.virocid.com

For full artikkel på kyst.no se: 

https://www.kyst.no/article/dette-maa-til-for-aa-inaktivere-prv-hos-laks/

 

Nye krav fra 2021

Fra og med januar 2021 blir det stilt krav om at vannet som tas inn skal desinfiseres ved transport av settefisk og stamfisk. Det blir også krav om at vann som slippes ut ved transport av matfisk til et annet anlegg eller til slakteri, skal desinfiseres.

Fram til januar 2021 er det forbudt å frakte yngel til settefiskanlegg i åpen båt dersom inntaksvannet ikke desinfiseres. Det samme gjelder for transport av settefisk som skal ut fra PD sonen når båten er innenfor PD sonen og transport av fisk med PD utenfor sonen.

I forbindelse med påvisning og bekjempelse av listeført sykdom gir matloven og omsetnings- og sykdomsforskriften hjemmel for forskrift eller vedtak med krav om at transport skal foregå lukket, og eventuell behandling av transportvann.

Kilde: Mattilsynet (20.01.19)